პიტერ ბრეიგელი

თუ ღმერთი არ აშენებს ქალაქს,ამაოდ ირჯებიან მუშაკნი…
თუ ღმერთი არ იცავს ქალაქს ამაოდ ფხიზლობს გუშაგი.
შეფეთქილ საფლავებს ჰგევხართ რომლებიც გარედან მშვენიერნი ჩანან, ხოლო შიგნიდან სავსენი არიან მკვდრების ძვლებითა და ყოველგვარი უწმინდურებით!!!
მოსაჩვენებლად დიდხანს ლოცულობთ..ბაგით მცემთ თაყვანს,თქვენი გული კი შორს არის ჩემგან.
მოგწონთ მოედნებზე მისალმებანი, რომ გიწოდებენ, რაბი-მოძღვარო…
ცათა სასუფეველს კეტავთ ადამიანთა წინაშე, რადგან არც თქვენ შედიხართ და არც შემავალთ უშვებთ !!!
მკვდრები ხართ და მკვდართა დამმარხავნი!
ბრმები ხართ და ბრმათა წინამძღოლნი!
მართალთა და თქვენთან გამოგზავნილთა მკვლელებო…!
აჰა…გრჩებათ თქვენი სახლი ოხრად…
შენ კი ჩემო ხალხო, გამოდი მისგან.. გაიქეცი ბაბილონიდან !……..